الهام علی اف ۴ روستای قازاخ را بدون یک گلوله و خونریزی به آذربایجان بازگرداند - تحلیل

الهام علی اف ۴ روستای قازاخ را بدون یک گلوله و خونریزی به آذربایجان بازگرداند - تحلیل
# 19 آوریل 2024 18:13 (UTC +04:00)

نشست بعدی کمیسیون تعیین حدود مرز آذربایجان و ارمنستان امروز برگزار شد.

اطلاعات منتشر شده از سوی کمیسیون در مورد نتایج این نشست مشخص است که طرفین در مورد تعدادی از موضوعات به توافق رسیده اند.

البته مهمترین آنها بازگشت ۴ روستای غیر محصور به آذربایجان است.

در جلسه کمیسیون بخش های جداگانه ای از خط مرزی بین روستاهای باغانیس آیریم آذربایجان، روستاهای باغانیس ارمنستان، آشاغی اسکیپارای آذربایجان، وسکپار ارمنستان، خیریملی آذربایجان و کیرانتس ارمنستان، قیزیلحاجیلی آذربایجان و برکابر ارمنستان که در زمان شوروی مرز بین دولتی بود، مشخص گردید.

همچنین مقرر شد مختصات توصیفی این قسمت‌های خط مرزی با در نظر گرفتن صحت آن‌ها بر اساس اندازه‌گیری‌های ژئودتیکی تهیه و تا 15 می بنا به پروتکل طرفین مستند و امضا شود.

این بدان معناست که روستاهای باغانیس آیریم، آشاغی اسکیپارا، خیریملی و قیزلحاجیلی بدون شلیک یک گلوله و خونریزی به آذربایجان بازگردانده می شود.

این توافق و تصمیم کمیسیون تحدید حدود، پیروزی دیگر آذربایجان و رئیس جمهور الهام علی اف است.

پیروزی بدست آمده در جنگ میهنی، آزادسازی خانکندی و مناطق اطراف آن از اشغال در عملیات ضد تروریستی در ۱۹ تا ۳۰ سپتامبر 2023، بازگرداندن کامل حاکمیت کشور، بازگشت ۴ روستای غیر محصور به خاک آذربایجان پس از خروج زودهنگام نیروهای حافظ صلح روسیه از قره باغ ارمغان بعدی است.

لازم به یادآوری است که رئیس جمهور الهام علی اف از سال ۲۰۲۰ موضوع بازگشت روستاهای غیر محصور را مطرح کرده است. در طول دوره گذشته، این موضوع به طور مداوم در دستور کار قرار گرفته، کار مداوم در این راستا انجام و این موضوع به طور مداوم در مذاکرات با ارمنستان مطرح شد.

اگرچه در ارمنستان نیروهای خاصی مخالف این موضوع هستند، اما اصرار آذربایجان و رهبر آن در نهایت نتیجه داد.

توافقی که امروز به دست آمد اولین گام برای تحدید حدود بین آذربایجان و ارمنستان است. تصادفی نیست که این گام از قازاخ شروع شد. از این نقطه مرزی عملیات تحدید حدود با اصرار آذربایجان ممکن گردید.

توافق امروز مسائل دیگری را هم روشن کرده است. این قرارداد همچنین تبلیغات مزخرف ضد آذربایجانی فرانسه و سایر کشورهای غربی را مبنی بر آمادگی آذربایجان برای حمله به ارمنستان و همچنین وجود ادعای ارضی علیه ارمنستان را افشا کرد.

نکته جالب این است که آذربایجان و ارمنستان در این مورد بدون مشارکت طرف ثالث به توافق رسیدند. لازم به یادآوری است که باکو همواره از مذاکرات مستقیم با ایروان حمایت کرده و تاکید کرده است که جلسات در قالب دوجانبه موثرتر است. اما برخی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه تعصب نشان دادند و سعی کردند از تماس مستقیم باکو و ایروان جلوگیری کنند.

آذربایجان موفق شد از دخالت آمریکا، فرانسه، اتحادیه اروپا و سایر محافل در این مسائل جلوگیری کند و در نتیجه ارمنستان و آذربایجان با تفاهم متقابل به توافق رسیدند و موضوع را حل کردند.

این نشان می دهد که دوری از روند حل و فصل بین آذربایجان و ارمنستان برای برخی کشورهای غربی و محافل امپریالیستی مفید خواهد بود. در چنین حالتی می توان گفت که صلح و آرامش در قفقاز جنوبی با سرعت بیشتری تامین می شود.

موافقت ارمنستان برای بازگرداندن چهار روستای غیر محصور به آذربایجان پس از ۳۴ سال بدون هیچ گونه درگیری و فداکاری، نمود دیگری از موضع ثابت و اصولی رئیس جمهور الهام علی اف در تضمین تمامیت ارضی و حاکمیت کشور است. الهام علی اف با یک سیاست بسیار ماهرانه موفق شد ۴ روستا را به آذربایجان بازگرداند.

#
#

عملیات در حال اجرا