رئیس جمهور: اخیراً گردش مالی بین آذربایجان و بلغارستان چندین برابر افزایش یافته است

رئیس جمهور: اخیراً گردش مالی بین آذربایجان و بلغارستان چندین برابر افزایش یافته است
# 08 مه 2024 13:40 (UTC +04:00)

اخیرا گردش تجاری بین آذربایجان و بلغارستان چندین برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری آپا، این مطلب را رئیس جمهور الهام علی اف، به همراه رومن رادف، رئیس جمهور بلغارستان، در بیانیه ای به مطبوعات گفت.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دلیل اصلی این امر همکاری در بخش انرژی است، سطح فعلی و چشم انداز این همکاری ها را بسیار مثبت دانست.

#
#

عملیات در حال اجرا