افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی

# 11:07
11 دسامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف: آذربایجان شریک قابل اعتمادی است که همیشه به رسم دوستی وفادار است

رئیس جمهور الهام علی اف: آذربایجان شریک قابل اعتمادی است که همیشه به رسم دوستی وفادار است

# 14:12
10 دسامبر 2023
آذربایجان و بریتانیا در زمینه حمل و نقل هیدروژن همکاری خواهند کرد

آذربایجان و بریتانیا در زمینه حمل و نقل هیدروژن همکاری خواهند کرد

# 15:56
7 دسامبر 2023
افزایش قیمت نفت آذربایجان

افزایش قیمت نفت آذربایجان

# 10:00
29 نوامبر 2023
نشست کمیسیون مشترک بین دولتی آذربایجان و ترکمنستان برگزار شد

نشست کمیسیون مشترک بین دولتی آذربایجان و ترکمنستان برگزار شد

# 14:51
28 نوامبر 2023
افزایش قیمت گاز طبیعی در بورس نیویورک

افزایش قیمت گاز طبیعی در بورس نیویورک

# 10:10
28 نوامبر 2023
حجم مبادلات تجاری آذربایجان و ایران به ۴۰۰ میلیون دلار رسید

حجم مبادلات تجاری آذربایجان و ایران به ۴۰۰ میلیون دلار رسید

# 14:45
27 نوامبر 2023
بانک جهانی: تجارت کریدور میانی از طریق دریای خزر بیش از ۶۰ درصد افزایش می یابد

بانک جهانی: تجارت کریدور میانی از طریق دریای خزر بیش از ۶۰ درصد افزایش می یابد

# 14:03
27 نوامبر 2023
افزایش قیمت طلا و نقره در بازارهای جهانی

افزایش قیمت طلا و نقره در بازارهای جهانی

# 10:35
27 نوامبر 2023
توکایف: ما از آذربایجان به خاطر مشارکتش در همکاری بین اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی تشکر می کنیم

توکایف: ما از آذربایجان به خاطر مشارکتش در همکاری بین اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی تشکر می کنیم

# 14:32
24 نوامبر 2023
بیش از ۹ میلیارد دلار بودجه اختصاصی برای بازسازی قره باغ

بیش از ۹ میلیارد دلار بودجه اختصاصی برای بازسازی قره باغ

# 12:12
23 نوامبر 2023
رئیس جمهور ازبکستان به آذربایجان سفر می کند

رئیس جمهور ازبکستان به آذربایجان سفر می کند

# 17:59
22 نوامبر 2023
کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی

# 10:35
21 نوامبر 2023
اخراج گاز «شاه دنیز» ۷ درصد افزایش یافت

اخراج گاز «شاه دنیز» ۷ درصد افزایش یافت

# 10:00
20 نوامبر 2023
اولین نمایشگاه کار در مناطق آزاد شده در شهر فضولی برگزار می شود - عکس

اولین نمایشگاه کار در مناطق آزاد شده در شهر فضولی برگزار می شود - عکس

# 11:47
17 نوامبر 2023
افزایش قیمت گاز طبیعی در بورس نیویورک

افزایش قیمت گاز طبیعی در بورس نیویورک

# 10:38
17 نوامبر 2023
کاهش قیمت نفت آذربایجان به ۸۵ دلار

کاهش قیمت نفت آذربایجان به ۸۵ دلار

# 10:30
16 نوامبر 2023
روسیه و آذربایجان تا پایان سال جاری امضای توافقنامه راه آهن رشت - آستارا را برنامه ریزی می کند

روسیه و آذربایجان تا پایان سال جاری امضای توافقنامه راه آهن رشت - آستارا را برنامه ریزی می کند

# 19:02
15 نوامبر 2023
سند همکاری گاز طبیعی بین آذربایجان و صربستان امضا شد

سند همکاری گاز طبیعی بین آذربایجان و صربستان امضا شد

# 13:15
15 نوامبر 2023
افزایش ۸ درصدی پالایش نفت آذربایجان

افزایش ۸ درصدی پالایش نفت آذربایجان

# 12:32
15 نوامبر 2023
افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی

# 10:31
15 نوامبر 2023
افزایش قیمت گاز طبیعی در بورس نیویورک

افزایش قیمت گاز طبیعی در بورس نیویورک

# 10:13
14 نوامبر 2023
کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی

# 10:30
13 نوامبر 2023
کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی

# 10:54
7 نوامبر 2023
#
#

عملیات در حال اجرا