رئیس جمهور بلغارستان: مصمم به گسترش همکاری های انرژی با آذربایجان هستیم

رئیس جمهور بلغارستان: مصمم به گسترش همکاری های انرژی با آذربایجان هستیم
# 08 مه 2024 13:09 (UTC +04:00)

مصمم به گسترش همکاری ها در حوزه انرژی هستیم.

به گزارش آپا، این را رومن رادف رئیس جمهوری بلغارستان پس از دیدار با الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در بیانیه ای مشترک به مطبوعات گفت.

رومن رادف گفت که روابط در زمینه های دیگر نیز وجود دارد:

«ما حتی در سطح شهرداری هم همکاری داریم. ما روابط مشترکی در زمینه دیجیتالی شدن، انرژی سبز، گردشگری و فرهنگ داریم. بنابراین، ما بیان نامه مشترک تقویت مشارکت استراتژیک بین جمهوری آذربایجان و جمهوری بلغارستان را امضا کردیم. این در مورد ارتقاء روابط ما به سطح بالاتر است. در این میان مجمع تجاری برگزار خواهد شد که در آن اسناد امضا می شود. ما تمام تلاش خود را برای بازگرداندن ثبات در منطقه خود انجام خواهیم داد.»

#
#

عملیات در حال اجرا