رئیس جمهور: اثرات تغییرات اقلیمی در حال حاضر در تمام عرصه های زندگی خود را نشان می دهد

رئیس جمهور: اثرات تغییرات اقلیمی در حال حاضر در تمام عرصه های زندگی خود را نشان می دهد

# 15:55
21 فوریه 2024
مسائل آماده سازی کنفرانس تغییرات اقلیمی(کوپ۲۹) مورد بحث و بررسی قرار گرفت

مسائل آماده سازی کنفرانس تغییرات اقلیمی(کوپ۲۹) مورد بحث و بررسی قرار گرفت

# 11:27
17 فوریه 2024
اولین مجمع سرمایه گذاری آذربایجان در کنفرانس تغییرات اقلیمی (COP-29) برگزار می شود

اولین مجمع سرمایه گذاری آذربایجان در کنفرانس تغییرات اقلیمی (COP-29) برگزار می شود

# 12:09
29 ژانویه 2024
اولین جلسه کمیته سازماندهی کنفرانس تغییرات اقلیمی(COP29) برگزار شد

اولین جلسه کمیته سازماندهی کنفرانس تغییرات اقلیمی(COP29) برگزار شد

# 20:37
22 ژانویه 2024
تبریک سفیر آمریکا به مناسبت برگزاری COP29 امسال در آذربایجان

تبریک سفیر آمریکا به مناسبت برگزاری COP29 امسال در آذربایجان

# 17:33
18 ژانویه 2024
امارات آماده است تجربیات خود در برگزاری COP29 را با آذربایجان به اشتراک بگذارد

امارات آماده است تجربیات خود در برگزاری COP29 را با آذربایجان به اشتراک بگذارد

# 14:14
9 ژانویه 2024
مختار بابایف به عنوان رئیس COP29 منصوب شد

مختار بابایف به عنوان رئیس COP29 منصوب شد

# 14:21
7 ژانویه 2024
سفیر امارات: آذربایجان کنفرانس تغییرات اقلیمی (COP 29) را با موفقیت سازماندهی خواهد کرد

سفیر امارات: آذربایجان کنفرانس تغییرات اقلیمی (COP 29) را با موفقیت سازماندهی خواهد کرد

# 18:55
26 دسامبر 2023
کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی COP29 سال آینده در آذربایجان برگزار می شود

کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی COP29 سال آینده در آذربایجان برگزار می شود

# 19:21
11 دسامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف در کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد شرکت کرد - به روز رسانی

رئیس جمهور الهام علی اف در کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد شرکت کرد - به روز رسانی

# 12:30
1 دسامبر 2023
#
#

عملیات در حال اجرا