نشست دوجانبه وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان در بروکسل برنامه ریزی نشده است

نشست دوجانبه وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان در بروکسل برنامه ریزی نشده است

# 11:44
11 دسامبر 2023
نشست وزرای خارجه برنامه مشارکت شرقی اتحادیه اروپا امروز در بروکسل برگزار می شود

نشست وزرای خارجه برنامه مشارکت شرقی اتحادیه اروپا امروز در بروکسل برگزار می شود

# 11:29
11 دسامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف: روابط صربستان و آذربایجان به سرعت در حال توسعه است.

رئیس جمهور الهام علی اف: روابط صربستان و آذربایجان به سرعت در حال توسعه است.

# 14:02
10 دسامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف در مراسم افتتاحیه خط اتصال بین صربستان و بلغارستان شرکت می کند

رئیس جمهور الهام علی اف در مراسم افتتاحیه خط اتصال بین صربستان و بلغارستان شرکت می کند

# 13:58
10 دسامبر 2023
لئو داکرتی: از بیانیه مشترک آذربایجان و ارمنستان دلگرم شدم

لئو داکرتی: از بیانیه مشترک آذربایجان و ارمنستان دلگرم شدم

# 18:17
8 دسامبر 2023
اردوغان امیدوار است که آمریکا موضع خود را در قبال اسرائیل تغییر دهد

اردوغان امیدوار است که آمریکا موضع خود را در قبال اسرائیل تغییر دهد

# 17:55
8 دسامبر 2023
جیحون بایرام اف با دبیرکل شورای اروپا دیدار کرد

جیحون بایرام اف با دبیرکل شورای اروپا دیدار کرد

# 15:05
8 دسامبر 2023
وزارت خارجه روسیه از توافق آذربایجان و ارمنستان استقبال می کند

وزارت خارجه روسیه از توافق آذربایجان و ارمنستان استقبال می کند

# 13:40
8 دسامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف دبیرکل شورای اروپا را پذیرفت - به روز رسانی

رئیس جمهور الهام علی اف دبیرکل شورای اروپا را پذیرفت - به روز رسانی

# 13:25
8 دسامبر 2023
سفر دبیرکل شورای اروپا به آذربایجان

سفر دبیرکل شورای اروپا به آذربایجان

# 11:26
8 دسامبر 2023
وزارت خارجه ترکیه از بیانیه مشترک آذربایجان و ارمنستان استقبال کرد

وزارت خارجه ترکیه از بیانیه مشترک آذربایجان و ارمنستان استقبال کرد

# 10:05
8 دسامبر 2023
انتخابات فوق العاده ریاست جمهوری در آذربایجان برگزار خواهد شد

انتخابات فوق العاده ریاست جمهوری در آذربایجان برگزار خواهد شد

# 12:43
7 دسامبر 2023
دستیار وزیر خارجه آمریکا درباره سفر خود به آذربایجان اشتراک گذاری کرد

دستیار وزیر خارجه آمریکا درباره سفر خود به آذربایجان اشتراک گذاری کرد

# 10:40
7 دسامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف دستیار وزیر خارجه آمریکا را پذیرفت

رئیس جمهور الهام علی اف دستیار وزیر خارجه آمریکا را پذیرفت

# 17:08
6 دسامبر 2023
رئیس جمهور: باید از آذربایجان به نخجوان دسترسی آسان باشد، این حق قانونی ماست

رئیس جمهور: باید از آذربایجان به نخجوان دسترسی آسان باشد، این حق قانونی ماست

# 14:41
6 دسامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف: ارمنستان به پذیرش پنج اصل معین شده نزدیک است

رئیس جمهور الهام علی اف: ارمنستان به پذیرش پنج اصل معین شده نزدیک است

# 11:44
6 دسامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف در مورد شرایط ایجاد شده برای ساکنان ارمنی در قره باغ صحبت کرد

رئیس جمهور الهام علی اف در مورد شرایط ایجاد شده برای ساکنان ارمنی در قره باغ صحبت کرد

# 11:19
6 دسامبر 2023
رئیس جمهور در کنفرانس قره باغ دانشگاه آدا سخنرانی می کند

رئیس جمهور در کنفرانس قره باغ دانشگاه آدا سخنرانی می کند

# 10:26
6 دسامبر 2023
جیحون بایراموف: دریای خزر به محل صلح، دوستی و همکاری تبدیل خواهد شد

جیحون بایراموف: دریای خزر به محل صلح، دوستی و همکاری تبدیل خواهد شد

# 14:39
5 دسامبر 2023
نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در مسکو در حال برگزاری است

نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در مسکو در حال برگزاری است

# 12:44
5 دسامبر 2023
رئیس جمهور استوارنامه سفیر جدید مالزی را پذیرفت - به روز رسانی

رئیس جمهور استوارنامه سفیر جدید مالزی را پذیرفت - به روز رسانی

# 15:50
4 دسامبر 2023
رئیس جمهور آذربایجان در مراسم روز ملی امارات

رئیس جمهور آذربایجان در مراسم روز ملی امارات

# 21:41
2 دسامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف: توسعه روابط آذربایجان و امارات مایه خرسندی است

رئیس جمهور الهام علی اف: توسعه روابط آذربایجان و امارات مایه خرسندی است

# 18:43
1 دسامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف در کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد شرکت کرد - به روز رسانی

رئیس جمهور الهام علی اف در کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد شرکت کرد - به روز رسانی

# 12:30
1 دسامبر 2023
#
#

عملیات در حال اجرا