حکمت حاجی اف در مورد روند عادی سازی ارمنستان و آذربایجان با مشاور بایدن گفتگو کرد

حکمت حاجی اف در مورد روند عادی سازی ارمنستان و آذربایجان با مشاور بایدن گفتگو کرد

# 10:00
18 مه 2024
رؤسای مجالس آذربایجان و ارمنستان در ژنو دیدار کردند

رؤسای مجالس آذربایجان و ارمنستان در ژنو دیدار کردند

# 11:06
17 مه 2024
رؤسای پارلمان آذربایجان و ارمنستان امروز در سوئیس دیدار خواهند کرد

رؤسای پارلمان آذربایجان و ارمنستان امروز در سوئیس دیدار خواهند کرد

# 16:07
16 مه 2024
دیدار روسای جمهور آذربایجان و بلاروس با هیئت همراه آغاز شد

دیدار روسای جمهور آذربایجان و بلاروس با هیئت همراه آغاز شد

# 13:13
16 مه 2024
وزارت امور خارجه آذربایجان به وزیر کشور فرانسه پاسخ داد

وزارت امور خارجه آذربایجان به وزیر کشور فرانسه پاسخ داد

# 12:52
16 مه 2024
دیدار روسای جمهور آذربایجان و بلاروس به صورت دو جانیه آغاز شد

دیدار روسای جمهور آذربایجان و بلاروس به صورت دو جانیه آغاز شد

# 11:22
16 مه 2024
گروه ابتکار باکو و ۱۴ جنبش مبارز برای استقلال در آخرین مستعمرات فرانسه بیانیه حمایت از کالدونیای جدید صادر کردند

گروه ابتکار باکو و ۱۴ جنبش مبارز برای استقلال در آخرین مستعمرات فرانسه بیانیه حمایت از کالدونیای جدید صادر کردند

# 10:51
16 مه 2024
روسیه از نشست روسای امور خارجه آذربایجان و ارمنستان در آلماتی استقبال می کند

روسیه از نشست روسای امور خارجه آذربایجان و ارمنستان در آلماتی استقبال می کند

# 11:24
15 مه 2024
رؤسای مجالس آذربایجان و ارمنستان در ژنو دیدار خواهند کرد

رؤسای مجالس آذربایجان و ارمنستان در ژنو دیدار خواهند کرد

# 14:25
14 مه 2024
رئیس جمهور الهام علی اف: آذربایجان همواره از تمامیت ارضی چین و سیاست «چین واحد» حمایت کرده است

رئیس جمهور الهام علی اف: آذربایجان همواره از تمامیت ارضی چین و سیاست «چین واحد» حمایت کرده است

# 14:00
14 مه 2024
وزیر امور خارجه آذربایجان: در ۶ ماه گذشته کارهای زیادی با ارمنستان برای عادی سازی انجام شده است

وزیر امور خارجه آذربایجان: در ۶ ماه گذشته کارهای زیادی با ارمنستان برای عادی سازی انجام شده است

# 13:04
14 مه 2024
نشست گسترده بین جیحون بایراموف و رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شد

نشست گسترده بین جیحون بایراموف و رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شد

# 12:10
14 مه 2024
رئیس جمهور آذربایجان: زمان لغو گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و تمامی نهادهای مرتبط فرا رسیده است

رئیس جمهور آذربایجان: زمان لغو گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و تمامی نهادهای مرتبط فرا رسیده است

# 11:14
14 مه 2024
رئیس جمهور الهام علی اف سرپرست موقت سازمان امنیت و همکاری اروپا را پذیرفت

رئیس جمهور الهام علی اف سرپرست موقت سازمان امنیت و همکاری اروپا را پذیرفت

# 10:35
14 مه 2024
رئیس جمهور الهام علی اف: کمک به کشورهای جزیره ای کوچک برای ما یک وظیفه اخلاقی است

رئیس جمهور الهام علی اف: کمک به کشورهای جزیره ای کوچک برای ما یک وظیفه اخلاقی است

# 18:27
13 مه 2024
رئیس جمهور الهام علی اف دبیرکل اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع را پذیرفت

رئیس جمهور الهام علی اف دبیرکل اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع را پذیرفت

# 11:07
13 مه 2024
روسای امور خارجه آذربایجان و ارمنستان امروز در آلماتی به مذاکرات ادامه خواهند داد

روسای امور خارجه آذربایجان و ارمنستان امروز در آلماتی به مذاکرات ادامه خواهند داد

# 10:27
11 مه 2024
گفت و گوهای روسای وزارت خارجه آذربایجان و ارمنستان در آلماتی دو روز ادامه خواهد داشت

گفت و گوهای روسای وزارت خارجه آذربایجان و ارمنستان در آلماتی دو روز ادامه خواهد داشت

# 15:22
10 مه 2024
نشست روسای امور خارجه آذربایجان و ارمنستان در آلماتی آغاز شد

نشست روسای امور خارجه آذربایجان و ارمنستان در آلماتی آغاز شد

# 14:05
10 مه 2024
جیحون بایراموف با همکار قزاقستانی خود دیدار کرد

جیحون بایراموف با همکار قزاقستانی خود دیدار کرد

# 13:14
10 مه 2024
جیحون بایراموف برای مذاکره با وزیر امور خارجه ارمنستان عازم قزاقستان شد

جیحون بایراموف برای مذاکره با وزیر امور خارجه ارمنستان عازم قزاقستان شد

# 10:00
10 مه 2024
جیحون بایراموف با مدیر سیاسی وزارت خارجه اسرائیل دیدار کرد

جیحون بایراموف با مدیر سیاسی وزارت خارجه اسرائیل دیدار کرد

# 20:12
8 مه 2024
رئیس جمهور ترکیه از علی اسدوف استقبال کرد

رئیس جمهور ترکیه از علی اسدوف استقبال کرد

# 17:54
8 مه 2024
رایزنی هایی بین وزارت خارجه آذربایجان و اسرائیل انجام شد

رایزنی هایی بین وزارت خارجه آذربایجان و اسرائیل انجام شد

# 15:40
8 مه 2024
#
#

عملیات در حال اجرا