الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان عید سعید قربان را به مردم آذربایجان تبریک گفت

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان عید سعید قربان را به مردم آذربایجان تبریک گفت

# 14:04
14 ژوئن 2024
الهام علی اف ۴ روستای قازاخ را بدون یک گلوله و خونریزی به آذربایجان بازگرداند - تحلیل

الهام علی اف ۴ روستای قازاخ را بدون یک گلوله و خونریزی به آذربایجان بازگرداند - تحلیل

# 18:13
19 آوریل 2024
مجلس ملی آذربایجان طی نامه ای به رئیس جمهور الهام علی اف تبریک گفت

مجلس ملی آذربایجان طی نامه ای به رئیس جمهور الهام علی اف تبریک گفت

# 10:12
16 فوریه 2024
پرزیدنت الهام علی اف به امیر قطر تبریک گفت

پرزیدنت الهام علی اف به امیر قطر تبریک گفت

# 11:34
18 دسامبر 2023
هاکان فیدان: رئیس جمهور الهام علی اف با فعالیت خود برای جهان ترک نام خود را در تاریخ ثبت کرد

هاکان فیدان: رئیس جمهور الهام علی اف با فعالیت خود برای جهان ترک نام خود را در تاریخ ثبت کرد

# 15:25
14 دسامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف در مورد شرایط ایجاد شده برای ساکنان ارمنی در قره باغ صحبت کرد

رئیس جمهور الهام علی اف در مورد شرایط ایجاد شده برای ساکنان ارمنی در قره باغ صحبت کرد

# 11:19
6 دسامبر 2023
رئیس جمهور در کنفرانس قره باغ دانشگاه آدا سخنرانی می کند

رئیس جمهور در کنفرانس قره باغ دانشگاه آدا سخنرانی می کند

# 10:26
6 دسامبر 2023
رئیس جمهور استوارنامه سفیر جدید مالزی را پذیرفت - به روز رسانی

رئیس جمهور استوارنامه سفیر جدید مالزی را پذیرفت - به روز رسانی

# 15:50
4 دسامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف در کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد شرکت کرد - به روز رسانی

رئیس جمهور الهام علی اف در کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد شرکت کرد - به روز رسانی

# 12:30
1 دسامبر 2023
بلینکن با رئیس جمهور الهام علی اف تماس گرفت

بلینکن با رئیس جمهور الهام علی اف تماس گرفت

# 11:08
28 نوامبر 2023
رئیس جمهور با شرایط ایجاد شده در مرکز آموزش تیم ملی جودو آشنا شد

رئیس جمهور با شرایط ایجاد شده در مرکز آموزش تیم ملی جودو آشنا شد

# 14:16
27 نوامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف دبیرکل شورای همکاری خلیج را پذیرفت

رئیس جمهور الهام علی اف دبیرکل شورای همکاری خلیج را پذیرفت

# 10:00
24 نوامبر 2023
رئیس جمهور آذربایجان: ارامنه با تخریب مساجد ما به احساسات مسلمانان در سراسر جهان توهین کرده اند

رئیس جمهور آذربایجان: ارامنه با تخریب مساجد ما به احساسات مسلمانان در سراسر جهان توهین کرده اند

# 11:32
23 نوامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد در امور اروپا را پذیرفت

رئیس جمهور الهام علی اف دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد در امور اروپا را پذیرفت

# 10:28
23 نوامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف وزیر دولت بریتانیا را پذیرفت

رئیس جمهور الهام علی اف وزیر دولت بریتانیا را پذیرفت

# 11:53
22 نوامبر 2023
رئیس جمهور آذربایجان: فرانسه ثبات در قفقاز جنوبی را بر هم می زند

رئیس جمهور آذربایجان: فرانسه ثبات در قفقاز جنوبی را بر هم می زند

# 10:37
21 نوامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف وزیر سرمایه گذاری، صنعت و تجارت ازبکستان را پذیرفت

رئیس جمهور الهام علی اف وزیر سرمایه گذاری، صنعت و تجارت ازبکستان را پذیرفت

# 11:28
14 نوامبر 2023
رئیس جمهور: امروز وضعیت مرز آذربایجان و ارمنستان تحت کنترل ما است

رئیس جمهور: امروز وضعیت مرز آذربایجان و ارمنستان تحت کنترل ما است

# 16:59
8 نوامبر 2023
رئیس جمهور با وزیر صنعت و فناوری های پیشرفته امارات دیدار کرد - به روز رسانی

رئیس جمهور با وزیر صنعت و فناوری های پیشرفته امارات دیدار کرد - به روز رسانی

# 17:30
26 اکتبر 2023
#
#

عملیات در حال اجرا