نوع ارز خرید فروش مظنه
# USD 1.7 1.7 #
# EUR 1.8298 1.8298 #
# RUB 0.0185 0.0185 #
# TR 0.0587 0.0587 #
# GBP 2.1313 2.1313 #
کالا ($) % موقعیت
# پلاتین 1561.297 1561.297 #
# طلا 3395.274 3395.274 #
# نقره 39.0244 39.0244 #

تبدیل

کورس بانک مرکزی

#
#

عملیات در حال اجرا