نوع ارز خرید فروش مظنه
# USD 1.7 1.7 #
# EUR 1.8455 1.8455 #
# RUB 0.0187 0.0187 #
# TR 0.0527 0.0527 #
# GBP 2.1513 2.1513 #
کالا ($) % موقعیت
# پلاتین 1809.327 1809.327 #
# طلا 4043.943 4043.943 #
# نقره 50.2954 50.2954 #

تبدیل

کورس بانک مرکزی

#
#

عملیات در حال اجرا