نوع ارز خرید فروش مظنه
# USD 1.7 1.7 #
# EUR 1.8505 1.8505 #
# RUB 0.0192 0.0192 #
# TR 0.0514 0.0514 #
# GBP 2.199 2.199 #
کالا ($) % موقعیت
# پلاتین 1643.2965 1643.2965 #
# طلا 4119.6355 4119.6355 #
# نقره 50.2648 50.2648 #

تبدیل

کورس بانک مرکزی

#
#

عملیات در حال اجرا