معاون اول رئیس جمهور روز نسل کشی آذربایجانی ها را تسلیت گفت

معاون اول رئیس جمهور روز نسل کشی آذربایجانی ها را تسلیت گفت
# 31 مارس 2024 11:30 (UTC +04:00)

معاون اول رئیس جمهور مهریبان علیوا درباره ۳۱ مارس - روز نسل کشی آذربایجانی ها اشتراک گذاری کرد.

به گزارش آپا، در این پست آمده است:

«یاد نورانی قربانیان نسل کشی را گرامی می دارم. خداوند همه شهدای ما را بیامرزد».

#
#

عملیات در حال اجرا