معاون اول رئیس جمهور مهربان علیوا در مورد سفر خود به زنگیلان اشتراک گذاری کرد

معاون اول رئیس جمهور مهربان علیوا در مورد سفر خود به زنگیلان اشتراک گذاری کرد
# 18 مه 2024 21:47 (UTC +04:00)

مهربان علی‌وا، معاون اول رئیس‌جمهوری آذربایجان در صفحه رسمی خود دز اینستاگرام در مورد سفر خود به زنگیلان اشتراک گذاری کرد.

آپا گزارش می دهد که در این پست ذکر شده است: «سلام زنگیلان زیبا. ۱۸.۰۵.۲۰۲۴»

#
#

عملیات در حال اجرا