مدرک تحصیلی ملوانان بین آذربایجان و قزاقستان به رسمیت شناخته می شود

مدرک تحصیلی ملوانان بین آذربایجان و قزاقستان به رسمیت شناخته می شود
# 13 مه 2024 14:00 (UTC +04:00)

مدرک تحصیلی ملوانان بین آذربایجان و قزاقستان به رسمیت شناخته می شود.

به گزارش آپا، این توافقنامه بین وزارت توسعه دیجیتال و حمل و نقل جمهوری آذربایجان و وزارت حمل و نقل جمهوری قزاقستان در مورد به رسمیت شناختن متقابل مدارک صلاحیت اعضای خدمه دریایی» در جلسه آنلاین کمیسیون روابط بین المجالس منعکس شد.

#
#

عملیات در حال اجرا