رؤسای مجالس آذربایجان و ارمنستان در ژنو دیدار کردند

رؤسای مجالس آذربایجان و ارمنستان در ژنو دیدار کردند
# 17 مه 2024 11:06 (UTC +04:00)

رؤسای مجالس آذربایجان و ارمنستان بار دیگر با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری آپا، دیدار صاحبه قافارووا و آلن سیمونیان در ژنو برگزار شد.

این دیدار در چارچوب نشست کمیته مقدماتی ششمین کنفرانس جهانی روسای مجالس برگزار شد.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۲۲ مارس در چارچوب یکصد و چهل و هشتمین مجمع اتحادیه بین المجالس نشست دوجانبه روسای مجالس آذربایجان و ارمنستان برگزار شد.

#
#

عملیات در حال اجرا