رئیس جمهور: مدارا و ارزش های چندفرهنگی هنجارهای همزیستی دموکراتیک جامعه آذربایجان است

رئیس جمهور: مدارا و ارزش های چندفرهنگی هنجارهای همزیستی دموکراتیک جامعه آذربایجان است
# 15 مه 2024 18:16 (UTC +04:00)

آذربایجان که در نقطه اتصال تمدن های مختلف قرار دارد، هرگز تبعیض و درگیری بر اساس قومیت و مذهب را تجربه نکرده است و در طول تاریخ دارای روابط مترقی ملی- فرهنگی و مذهبی مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل بوده است.

به گزارش خبرگزاری آپا، این پیام در نامه الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان به شرکت کنندگان در مجمع گفتگوی جهانی که توسط مرکز بین المللی گفتگوی بین ادیان و بین فرهنگی ملک عبدالله بن عبدالعزیز (کایجیید) در لیسبون برگزار شد، آمده است.

در نامه رئیس‌جمهور آمده است: مدارا و ارزش های چندفرهنگی هنجارهای همزیستی دموکراتیک جامعه آذربایجان است. رویدادهای معتبری مانند مجمع سنتی گفت‌وگوی بین‌فرهنگی جهانی، مجمع بین‌المللی بشردوستانه، اجلاس سران رهبران مذهبی جهان که در باکو برگزار می‌شود، نقش مهمی در توسعه روابط بین فرهنگی دارند. ما معتقدیم که تنوع قومیتی و فرهنگی خط جداکننده نیست، بلکه برعکس، ثروتی بی‌نظیر است که در خدمت توسعه هماهنگ بین مردم است.

#
#

عملیات در حال اجرا