گفتگوی حکمت حاجی اف در مورد کوپ۲۹ و مسائل منطقه ای و جهانی در موسسه صلح ایالات متحده

گفتگوی حکمت حاجی اف در مورد کوپ۲۹ و مسائل منطقه ای و جهانی در موسسه صلح ایالات متحده
# 18 مه 2024 21:00 (UTC +04:00)

حکمت حاجی اف، دستیار رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و رئیس بخش سیاست خارجی ریاست جمهوری در چارچوب سفر خود به ایالات متحده، در مورد کوپ۲۹، مسائل منطقه ای و جهانی در موسسه صلح ایالات متحده گفتگو کرد.

آپا گزارش می دهد که حکمت حاجی اف اطلاعاتی را در این مورد در حساب "X" منتشر کرده است.

دستیار رئیس جمهور گفت: «ما از میزبانی موسسه صلح ایالات متحده تشکر می کنیم. روابط دوجانبه بین جمهوری آذربایجان و ایالات متحده با شرکت کنندگان ویژه، ارتقای بیشتر همکاری های ما، سیاست خارجی جهانی تر و جدیدتر آذربایجان مانند کوپ۲۹، دستور کار اقلیمی و همبستگی سبز، ژئوپلیتیک یکپارچه و به عنوان یک محیط ژئواکونومیک و همچنین گسترش همکاری های منطقه ای، کریدور میانه، پروژه کریدور تجدیدپذیر خزر- دریای سیاه، عادی سازی روابط ارمنستان و آذربایجان و پیشرفت در دستور کار صلح، تحول و ادغام منطقه قفقاز جنوبی و غیره مذاکراتی انجام گرفت.

#
#

عملیات در حال اجرا