رؤسای پارلمان آذربایجان و ارمنستان امروز در سوئیس دیدار خواهند کرد

رؤسای پارلمان آذربایجان و ارمنستان امروز در سوئیس دیدار خواهند کرد
# 16 مه 2024 16:07 (UTC +04:00)

صاحبه قافارووا، رئیس مجلس ملی آذربایجان امروز با آلن سیمونیان، همتای ارمنی خود دیدار خواهد کرد.

آپا گزارش می دهد که این نشست قرار است ساعت ۲۰:۳۰ در ژنو برگزار شود.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۲۲ مارس در چارچوب یکصد و چهل و هشتمین مجمع اتحادیه بین المجالس که در ژنو برگزار شد، نشست دوجانبه روسای مجالس آذربایجان و ارمنستان برگزار شد.

#
#

عملیات در حال اجرا