رئیس جمهور آذربایجان: فرانسه ثبات در قفقاز جنوبی را بر هم می زند

رئیس جمهور آذربایجان: فرانسه ثبات در قفقاز جنوبی را بر هم می زند
# 21 نوامبر 2023 10:37 (UTC +04:00)

فرانسه نه تنها مستعمرات گذشته و حال خود را بی ثبات می کند، بلکه منطقه ما، قفقاز جنوبی را نیز بی ثبات می کند، از تمایلات جدایی طلب و جدایی طلبان حمایت می کند.

به گزارش آپا، این مطلب در خطاب رئیس جمهور الهام علی اف به شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی «استعمارزدایی: توانمندسازی و رشد زنان» بیان شد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این کشور با تسلیح ارمنستان، سیاست نظامی را اجرا می کند، نیروهای رونشیست را تشویق می کند و زمینه را برای شروع جنگ های جدید در منطقه ما آماده می کند. در عین حال، فرانسه از وضعیت خود به عنوان عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل برای اجرای سیاست مغرضانه و غیر عینی خود سوء استفاده می کند، در مناطق مختلف به دسیسه های ژئوپلیتیکی می پردازد و سعی می کند از سازمان های غربی به عنوان ابزاری برای فشار استفاده کند.

#
#

عملیات در حال اجرا