رئیس جمهور الهام علی اف دبیرکل شورای اروپا را پذیرفت - به روز رسانی

رئیس جمهور الهام علی اف دبیرکل شورای اروپا را پذیرفت - به روز رسانی

# 13:25
8 دسامبر 2023
سفر دبیرکل شورای اروپا به آذربایجان

سفر دبیرکل شورای اروپا به آذربایجان

# 11:26
8 دسامبر 2023
وزارت خارجه ترکیه از بیانیه مشترک آذربایجان و ارمنستان استقبال کرد

وزارت خارجه ترکیه از بیانیه مشترک آذربایجان و ارمنستان استقبال کرد

# 10:05
8 دسامبر 2023
دستیار وزیر خارجه آمریکا درباره سفر خود به آذربایجان اشتراک گذاری کرد

دستیار وزیر خارجه آمریکا درباره سفر خود به آذربایجان اشتراک گذاری کرد

# 10:40
7 دسامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف دستیار وزیر خارجه آمریکا را پذیرفت

رئیس جمهور الهام علی اف دستیار وزیر خارجه آمریکا را پذیرفت

# 17:08
6 دسامبر 2023
رئیس جمهور: باید از آذربایجان به نخجوان دسترسی آسان باشد، این حق قانونی ماست

رئیس جمهور: باید از آذربایجان به نخجوان دسترسی آسان باشد، این حق قانونی ماست

# 14:41
6 دسامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف: ارمنستان به پذیرش پنج اصل معین شده نزدیک است

رئیس جمهور الهام علی اف: ارمنستان به پذیرش پنج اصل معین شده نزدیک است

# 11:44
6 دسامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف در مورد شرایط ایجاد شده برای ساکنان ارمنی در قره باغ صحبت کرد

رئیس جمهور الهام علی اف در مورد شرایط ایجاد شده برای ساکنان ارمنی در قره باغ صحبت کرد

# 11:19
6 دسامبر 2023
رئیس جمهور در کنفرانس قره باغ دانشگاه آدا سخنرانی می کند

رئیس جمهور در کنفرانس قره باغ دانشگاه آدا سخنرانی می کند

# 10:26
6 دسامبر 2023
جیحون بایراموف: دریای خزر به محل صلح، دوستی و همکاری تبدیل خواهد شد

جیحون بایراموف: دریای خزر به محل صلح، دوستی و همکاری تبدیل خواهد شد

# 14:39
5 دسامبر 2023
نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در مسکو در حال برگزاری است

نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر در مسکو در حال برگزاری است

# 12:44
5 دسامبر 2023
رئیس جمهور استوارنامه سفیر جدید مالزی را پذیرفت - به روز رسانی

رئیس جمهور استوارنامه سفیر جدید مالزی را پذیرفت - به روز رسانی

# 15:50
4 دسامبر 2023
رئیس جمهور آذربایجان در مراسم روز ملی امارات

رئیس جمهور آذربایجان در مراسم روز ملی امارات

# 21:41
2 دسامبر 2023
رئیس جمهور الهام علی اف: توسعه روابط آذربایجان و امارات مایه خرسندی است

رئیس جمهور الهام علی اف: توسعه روابط آذربایجان و امارات مایه خرسندی است

# 18:43
1 دسامبر 2023
رئیس جمهور: فرصت های خوبی برای تعمیق بیشتر همکاری های آذربایجان و رومانی وجود دارد

رئیس جمهور: فرصت های خوبی برای تعمیق بیشتر همکاری های آذربایجان و رومانی وجود دارد

# 11:30
1 دسامبر 2023
دیدار رئیس جمهوری آذربایجان با رئیس جمهور امارات - به روز رسانی

دیدار رئیس جمهوری آذربایجان با رئیس جمهور امارات - به روز رسانی

# 17:35
30 نوامبر 2023
شاهین مصطفی اف و مگر گریگوریان بار دیگر با هم دیدار خواهند کرد

شاهین مصطفی اف و مگر گریگوریان بار دیگر با هم دیدار خواهند کرد

# 16:20
30 نوامبر 2023
جیحون بایرام اف با همکار سوئیسی خود دیدار کرد

جیحون بایرام اف با همکار سوئیسی خود دیدار کرد

# 15:40
30 نوامبر 2023
نشست کمیسیون تحدید حدود آذربایجان و ارمنستان آغاز شد

نشست کمیسیون تحدید حدود آذربایجان و ارمنستان آغاز شد

# 11:14
30 نوامبر 2023
جیحون بایراموف با دبیر کل وزارت امور خارجه الجزایر دیدار کرد

جیحون بایراموف با دبیر کل وزارت امور خارجه الجزایر دیدار کرد

# 16:04
29 نوامبر 2023
جیحون بایرام اف در نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه خزر در مسکو شرکت خواهد کرد

جیحون بایرام اف در نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه خزر در مسکو شرکت خواهد کرد

# 12:23
29 نوامبر 2023
معاونان نخست وزیر آذربایجان و ارمنستان درباره تعیین حدود مرزها در قازاخ گفتگو خواهند کرد

معاونان نخست وزیر آذربایجان و ارمنستان درباره تعیین حدود مرزها در قازاخ گفتگو خواهند کرد

# 12:15
29 نوامبر 2023
رئیس جمهور: ارمنستان ۷۰ روز پاسخ خود به متن توافقنامه صلح را به تعویق انداخته است

رئیس جمهور: ارمنستان ۷۰ روز پاسخ خود به متن توافقنامه صلح را به تعویق انداخته است

# 11:19
28 نوامبر 2023
بلینکن با رئیس جمهور الهام علی اف تماس گرفت

بلینکن با رئیس جمهور الهام علی اف تماس گرفت

# 11:08
28 نوامبر 2023
#
#

عملیات در حال اجرا