رئیس جمهور: آذربایجان میراث موفقی را برای کشورهای بعدی که ریاست جنبش عدم تعهد را بر عهده خواهند گرفت، به یادگار خواهد گذاشت

رئیس جمهور: آذربایجان میراث موفقی را برای کشورهای بعدی که ریاست جنبش عدم تعهد را بر عهده خواهند گرفت، به یادگار خواهد گذاشت
# 20 نوامبر 2023 10:59 (UTC +04:00)

پایان ریاست ما بر جنبش غیرمتعهدها نزدیک است.

به گزارش آپا، این مطلب در خطاب رئیس جمهور الهام علی اف به شرکت کنندگان در کنفرانس جنبش غیرمتعهدها درباره «توسعه حقوق و توانمندسازی زنان» بیان شد.

رئیس جمهور گفت: من با افتخار متذکر می شوم که آذربایجان علیرغم اینکه یکی از جوان ترین اعضای جنبش عدم تعهد است، میراث موفقی را برای کشورهای بعدی که ریاست جمهوری را بر عهده خواهند گرفت، به یادگار خواهد گذاشت. کشور ما به تلاش خود برای پیشبرد اهداف جنبش عدم تعهد در سطح بین المللی ادامه خواهد داد.

#
#

عملیات در حال اجرا