سفر دبیرکل شورای اروپا به آذربایجان

سفر دبیرکل شورای اروپا به آذربایجان
# 08 دسامبر 2023 11:26 (UTC +04:00)

ماریا پژینوویچ بورچ، دبیرکل شورای اروپا به آذربایجان سفر کرده است.

به گزارش آپا، خانم پیچینوویچ بوریچ، دبیر کل این موضوع را در حساب «ایکس» بیان کرده است.

وی افزود: در آغاز سفر رسمی خود به آذربایجان، از بیانیه مشترک ارمنستان و آذربایجان استقبال می کنم، این یک گام مثبت در مسیر درست است.

دبیرکل شورای اروپا گفت: شورای اروپا آماده کمک به هر دو طرف برای دستیابی به صلح پایدار است.

#
#

عملیات در حال اجرا