رئیس مجلس ملی ترکیه از مجمع پارلمانی شورای اروپا خواست تا صلاحیت هیئت آذربایجان را تایید کند

رئیس مجلس ملی ترکیه از مجمع پارلمانی شورای اروپا خواست تا صلاحیت هیئت آذربایجان را تایید کند
# 10 فوریه 2024 18:15 (UTC +04:00)

نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ملی ترکیه در خصوص قطعنامه تصویب شده در مجمع پارلمانی شورای اروپا درباره عدم تصویب اختیارات هیئت آذربایجانی بیانیه ای ارائه کرد.

بر اساس اطلاعاتی که از سوی اداره مطبوعات و روابط عمومی مجلس ملی در اختیار آپا قرار گرفته است، در این بیانیه از تایید نشدن اختیارات هیئت آذربایجانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا ابراز تاسف شده است. خاطرنشان می شود که آذربایجان، از سال ۲۰۰۱ عضو شورای اروپا با کار و همکاری خود در گذشته کمک های قابل توجهی در اجرای اصول این سازمان داشته و همچنین نقش پیشرو در امر مهمی مانند حفظ تنوع فرهنگی و ترویج گفتگوی بین تمدن ها.داشته است. در این سند آمده است که دیپلماسی چندجانبه نباید قدرت و موقعیت خود را در زمانی که تنش‌های ژئوپلیتیک، درگیری‌های سیاسی در سراسر جهان افزایش می‌یابد، از دست بدهد. مجمع پارلمانی شورای اروپا باید مبنای گفتگو و همکاری باشد نه درگیری.

در پایان بیانیه ابراز اطمینان شده است که تصمیم در مورد عدم تایید اختیارات هیات آذربایجان در اسرع وقت بررسی خواهد شد.

#
#

عملیات در حال اجرا