رئیس جمهور آذربایجان: زمان لغو گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و تمامی نهادهای مرتبط فرا رسیده است

رئیس جمهور آذربایجان: زمان لغو گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و تمامی نهادهای مرتبط فرا رسیده است
# 14 مه 2024 11:14 (UTC +04:00)

زمان لغو گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و تمامی نهادهای مرتبط فرا رسیده است.

به گزارش آپا، الهام علی اف، رئیس جمهور کشور در ۱۴ ماه مه هنگام پذیرایی از هیئتی به رهبری رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا، وزیر امور خارجه و تجارت اروپا و جمهوری مالتا، یان بورگ، این را گفت.

رئیس جمهور کشورمان خاطرنشان کرد: اگرچه رفع پیامدهای تجاوز نظامی ارمنستان به آذربایجان و اشغال اراضی ما از بدو تأسیس در دستور کار سازمان امنیت و همکاری اروپا بوده است، اما نه این سازمان و نه مکانیسم ریاست مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا هیچ کاری برای رفع درگیری و آزادسازی سرزمین های آذربایجان از اشغال و بازگشت آوارگان داخلی انجام نداد. طی این سالها، روند مذاکراتی که توسط روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا انجام شد، در خدمت ادامه اشغال اراضی آذربایجان بوده است.

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان تاکید کرد که آذربایجان با تامین تمامیت ارضی و حاکمیت خود مطابق با موازین و اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل به اشغال پایان داد. رئیس جمهور با بیان اینکه مناقشه ارمنستان و آذربایجان در تاریخ باقی مانده و وجود ندارد، خاطرنشان کرد: زمان آن فرا رسیده است که گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و تمامی نهادهای مرتبط با آن لغو شود. طرف آذربایجانی این موضوع را مطرح کرد و دلیلی وجود ندارد که طرف ارمنی با آن موافقت نکند.

#
#

عملیات در حال اجرا