رئیس جمهور الهام علی اف سرپرست موقت سازمان امنیت و همکاری اروپا را پذیرفت

رئیس جمهور الهام علی اف سرپرست موقت سازمان امنیت و همکاری اروپا را پذیرفت
# 14 مه 2024 10:35 (UTC +04:00)

رئیس جمهور الهام علی اف، هیئتی به سرپرستی رئیس موقت سازمان امنیت و همکاری اروپا را پذیرفت.

به گزارش آپا، الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در ۱۴ ماه مه از هیئتی به سرپرستی رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا، وزیر امور خارجه و تجارت اروپا و جمهوری مالتا، یان بورگ استقبال کرد.

#
#

عملیات در حال اجرا