رئیس جمهور الهام علی اف رئیس پارلمان گرجستان را پذیرفت

رئیس جمهور الهام علی اف رئیس پارلمان گرجستان را پذیرفت
# 11 دسامبر 2023 12:44 (UTC +04:00)

الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان با هیئتی به سرپرستی رئیس پارلمان گرجستان، شالوا پاپواشویلی دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری آپا، الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان تاکید کرد که روابط دوستانه و برادرانه دوجانبه بین آذربایجان و گرجستان در همه زمینه ها با موفقیت در حال توسعه است.

رئیس دولت به نقش دیدارهای منظم خود با نخست وزیر گرجستان از جمله دیدار با ایراکلی گاریباشویلی به عنوان میهمان افتخاری در اجلاس برنامه ویژه اقتصاد آسیای مرکزی که به دعوت رئیس جمهور آذربایجان در باکو برگزار شد، اشاره کرد.

رئیس جمهور الهام علی اف با اشاره به اهمیت پروژه های مشترک اجرا شده توسط کشورهایمان، آن را عامل مهمی در منطقه وسیعتر یعنی فضای اوراسیا ارزیابی کرد و ابراز اطمینان کرد که ابتکارات مشترک ما در آینده با موفقیت اجرا خواهد شد. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همکاری های بین المجالس نیز سهم مهمی در توسعه روابط ما داشته است وی تاکید کرد که بستر قانونی لازم برای تقویت بیشتر همکاری ها ایجاد شده است.

رئیس جمهور الهام علی اف ابراز اطمینان کرد که سفر شلوا پاپواشویلی به آذربایجان به توسعه موفقیت آمیز روابط ما کمک خواهد کرد.

رئیس پارلمان گرجستان با ابراز قدردانی از سخنان محبت آمیز، از سفر خود به کشورمان در ارتباط با شرکت در اجلاس ویژه مجلس ملی جمهوری آذربایجان به مناسبت یکصدمین سالگرد رهبر ملی حیدر علی اف در ماه می سال جاری یاد کرد.

وی با اشاره به اهمیت پروژه های اجرا شده توسط کشورهای میهمان ما تاکید کرد که این پروژه ها در خدمت رفاه مردم ما و صلح در منطقه است. وی با بیان اینکه روابط دوستانه دوجانبه ما با موفقیت در حال توسعه است، به نقش دیدارهای متقابل در سطوح مختلف در این زمینه اشاره کرد.

در این نشست در مورد موضوعات مرتبط با چشم انداز همکاری در حوزه انرژی، حمل و نقل، فرهنگ تبادل نظر شد.

#
#

عملیات در حال اجرا