رئیس جمهور الهام علی اف: کمک به کشورهای جزیره ای کوچک برای ما یک وظیفه اخلاقی است

رئیس جمهور الهام علی اف: کمک به کشورهای جزیره ای کوچک برای ما یک وظیفه اخلاقی است
# 13 مه 2024 18:27 (UTC +04:00)

ما درک می کنیم که تغییرات آب و هوایی برای برخی کشورها یک مشکل است، اما برای برخی دیگر یک مسئله وجودی است. ما فکر می کنیم که کمک به کشورهای جزیره ای کوچک برای ما یک وظیفه اخلاقی است.

به گزارش آپا، رئیس جمهور الهام علی اف، این سخنان را هنگام پذیرایی از فرماندار کل تووالو، فالانی توفینگا، نخست وزیر پادشاهی تونگا، ساوالنی سیاوسی اوفا کی وهافولو و وزیر امور خارجه کشورهای مشترک المنافع باهاما، میچل فردریک آدلی، بیان کرد.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: «ما می‌توانیم به شما اطمینان دهیم که موضوع کشورهای جزیره‌ای کوچک، حمایت و حفاظت از آنها اساس بحث‌ها خواهد بود. به عنوان رئیس کوپ۲۹، ما بر این موضوع تمرکز خواهیم کرد. ما همچنین پیشنهاد می کنیم تا با مشورت سایر کشورهای جزیره ای کوچک، جلسه ای از نمایندگان سطح بالا در طول کوپ۲۹ سازماندهی کنیم. در عین حال در حال مذاکره با برخی از شرکا برای کمک‌های عملی و گام‌های تامین مالی برای حمایت از کشورهای جزیره‌ای کوچک هستیم.

#
#

عملیات در حال اجرا