رئیس جمهور الهام علی اف دبیرکل شورای اروپا را پذیرفت - به روز رسانی

رئیس جمهور الهام علی اف دبیرکل شورای اروپا را پذیرفت - به روز رسانی
# 08 دسامبر 2023 13:25 (UTC +04:00)

الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان با ماریا پیچینوویچ بوریچ دبیرکل شورای اروپا دیدار کرد.

به گزارش آپا، ماریا پیچینوویچ بوریچ تاکید کرد که آذربایجان از سال ۲۰۰۱ یکی از اعضای ارزشمند شورای اروپا بوده است. وی یادآور شد: بسیاری از کنوانسیون های شورای اروپا توسط کشورمان امضا و تصویب شد، جمهوری آذربایجان مدتی پیش کنوانسیون شورای اروپا را برای مبارزه با قاچاق اعضای بدن امضا کرد و همه این ها را گامی مثبت ارزیابی کرد. دبیرکل شورای اروپا خاطرنشان کرد که از اصلاحات انجام شده در آذربایجان تحت رهبری الهام علی اف، رئیس جمهور این کشور بسیار قدردانی می کند.

ماریا پیچینوویچ بوریچ گفت که از اقدامات آذربایجان در راستای تضمین صلح پایدار در منطقه قدردانی می کنیم، در این راستا بیانیه مشترکی که بین ریاست جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان و مسائل ناشی از آن به ویژه گام های برداشته شده در راستای اقدامات اعتمادسازی بین دو کشور را ارزشمند دانست.

وی تاکید کرد که شورای اروپا آماده مشارکت در فرآیندهای اعتمادسازی بین آذربایجان و ارمنستان است.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این سال ها همکاری های بسیار نزدیکی بین جمهوری آذربایجان و شورای اروپا شکل گرفته است. رئیس جمهور الهام علی اف از روابط با شورای اروپا و فعالیت های هیئت آذربایجان در مجمع پارلمانی شورای اروپا اظهار خرسندی کرد.
***

الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان با ماریا پیچینوویچ بوریچ دبیرکل شورای اروپا دیدار کرد.

خبرگزاری آپا گزارش می دهد که سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور اطلاعاتی در این باره منتشر کرده است.

#
#

عملیات در حال اجرا