رئیس پارلمان در مجمع پارلمانی آسیا از ارمنستان خواست از ادعای ارضی صرف نظر کند

رئیس پارلمان در مجمع پارلمانی آسیا از ارمنستان خواست از ادعای ارضی صرف نظر کند
# 22 فوریه 2024 11:00 (UTC +04:00)

«با عملیات ضد تروریستی سال گذشته، تجزیه طلبی در آذربایجان ریشه کن شد. آوارگان داخلی سابق در حال حاضر به خانه های خود باز می گردند.»

به گزارش آپا، صاحبه غفارووا، رئیس مجلس ملی این مطلب را در افتتاحیه چهاردهمین نشست عمومی مجمع پارلمانی آسیا که در باکو برگزار شد، گفت.

رئیس مجلس ملی گفت: آذربایجان ابتکارات بزرگی برای تضمین صلح بلندمدت در منطقه انجام داده است.

امیدواریم ارمنستان از ادعای خود در مورد اراضی آذربایجان صرف نظر کند و همه اینها را بر اساس قانون اساسی تضمین کند.

#
#

عملیات در حال اجرا