رؤسای مجالس آذربایجان و ارمنستان در ژنو دیدار خواهند کرد

رؤسای مجالس آذربایجان و ارمنستان در ژنو دیدار خواهند کرد
# 14 مه 2024 14:25 (UTC +04:00)

رؤسای مجالس آذربایجان و ارمنستان بار دیگر با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

به گزارش آپا، دیدار صاحبه قافارووا و آلن سیمونیان در تاریخ ۱۶ می در ژنو برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است، روز ۲۲ مارس در چارچوب یکصد و چهل و هشتمین مجمع اتحادیه بین المجالس که در ژنو برگزار شد، نشست دوجانبه روسای پارلمان آذربایجان و ارمنستان برگزار شد.

#
#

عملیات در حال اجرا