نشستی در قالب کمیته معاونان نمایندگان دائمی ناتو + آذربایجان در بروکسل برگزار شد

نشستی در قالب کمیته معاونان نمایندگان دائمی ناتو + آذربایجان در بروکسل برگزار شد
# 12 ژوئن 2024 14:22 (UTC +04:00)

نشست کمیته نمایندگان دائمی ناتو + آذربایجان با حضور حکمت حاجی اف، دستیار رئیس جمهوری آذربایجان، رئیس بخش سیاست خارجی ریاست جمهوری به پایان رسید.

به گزارش آپا، جعفر حسین زاده، نماینده جمهوری آذربایجان در ناتو این موضوع را در پلتفرم «X» به اشتراک گذاشته است.

حکمت حاجی اف در مورد وضعیت کنونی و چشم انداز آینده مشارکت ناتو و آذربایجان، نقش مهم آذربایجان در اتصال منطقه ای و امنیت انرژی، روند آماده سازی برای کوپ۲۹، دستور کار اقلیمی و همبستگی سبز و همچنین روند عادی سازی با ارمنستان و پیشبرد دستور کار صلح گفت وگو کرد.

#
#

عملیات در حال اجرا