نشست دوجانبه وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان در بروکسل برنامه ریزی نشده است

نشست دوجانبه وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان در بروکسل برنامه ریزی نشده است
# 11 دسامبر 2023 11:44 (UTC +04:00)

نشست دوجانبه وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان در بروکسل برنامه ریزی نشده است.

آیخان حاجی زاده، رئیس اداره خدمات مطبوعاتی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال آپا این مطلب را گفت.

آیخان حاجی زاده گفت که دیدار دوجانبه آقای جیحون بایراموف با همتای ارمنی خود در نشست روسای وزرای امور خارجه در مشارکت شرقی اتحادیه اروپا برنامه ریزی نشده است.

#
#

عملیات در حال اجرا