کمیسیونی در مجلس ملی برای تصویب بیانیه ای علیه آمریکا تشکیل شد

کمیسیونی در مجلس ملی برای تصویب بیانیه ای علیه آمریکا تشکیل شد
# 21 نوامبر 2023 11:48 (UTC +04:00)

ما باید یک کمیسیون برای تصویب بیانیه ایجاد کنیم.

به گزارش آپا، صاحبه غفارووا، رئیس پارلمان جمهوری آذربایجان این مطلب را در نشست امروز مجلس ملی بیان کرد.

رئیس پارلمان پیشنهاد کرد که رئیس کمیسیون ضیافت عسکر اف و اعضای آن صمد سید اف، تورال گنجعلی اف، قدرت حسنقلی اف، کامیله علیوا و تمام جعفروا باشند.

پیشنهاد پذیرفته شد.

#
#

عملیات در حال اجرا