جیحون بایراموف با رئیس وزارت خارجه کنگو دیدار کرد

جیحون بایراموف با رئیس وزارت خارجه کنگو دیدار کرد
# 02 آوریل 2024 12:51 (UTC +04:00)

ژان کلودی گاکوسو وزیر امور خارجه کنگو به آذربایجان سفر کرده است.

به گزارش خبرگزاری آپا، دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در این باره اطلاعاتی را منتشر کرد.

وی در این سفر با رئیس وزارت امور خارجه کنگو و جیحون بایراموف همتای آذربایجانی خود دیدار و گفتگو کرد.

#
#

عملیات در حال اجرا