در آذربایجان، نشست غیررسمی سران کشورهای تورک برگزار خواهد شد

در آذربایجان، نشست غیررسمی سران کشورهای تورک برگزار خواهد شد
# 08 فوریه 2024 13:34 (UTC +04:00)

امسال نشست غیررسمی سران کشورهای تورک در آذربایجان برگزار خواهد شد.

به گزارش آپا، این مطلب در جریان دیدار رئیس جمهور الهام علی اف با دبیر کل سازمان کشورهای تورک کوبانیچ بیک اومرالیف بیان شد.

در این جلسه اهمیت توسعه بیشتر سازمان و ارائه پروژه های جدید که موجب تقویت بیشتر همکاری و مشارکت خواهد شد مورد توجه قرار گرفت.

#
#

عملیات در حال اجرا