بیانیه رؤسای جمهور آذربایجان و عراق در جمع خبرنگاران

بیانیه رؤسای جمهور آذربایجان و عراق در جمع خبرنگاران
# 20 نوامبر 2023 13:24 (UTC +04:00)

در ۲۰ نوامبر، الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان و عبداللطیف جمال رشید، رئیس جمهوری عراق، بیانیه هایی را برای مطبوعات ارائه کردند.

خبرگزاری آپا گزارش می دهد که سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور اطلاعاتی در این باره منتشر کرده است.

#
#

عملیات در حال اجرا