برنامه عملیاتی برای اعلام شهر شوشا به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام تهیه می شود

برنامه عملیاتی برای اعلام شهر شوشا به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام تهیه می شود
# 21 نوامبر 2023 13:28 (UTC +04:00)

برای اعلام شهر شوشا به عنوان «پایتخت فرهنگی جهان اسلام» برای سال ۲۰۲۴ برنامه عملیاتی تهیه می شود.

به گزارش آپا، رئیس جمهور الهام علی اف فرمانی را در این خصوص امضا کرد.

در این فرمان آمده است که شوشا پایتخت فرهنگی آذربایجان، در دوازدهمین کنفرانس وزرای فرهنگ جهان اسلام که در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام برای سال ۲۰۲۴ اعلام شد. این تصمیم بیانگر احترام ویژه به شوشا است که یکی از کانون های مهم تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آذربایجان است و غنای فرهنگ اسلامی را کاملاً متجلی می کند و تبدیل به نماد جدیدی از همبستگی جهان اسلام و نقش بی بدیلی در گسترش هرچه بیشتر روابط خواهد داشت.

بر اساس این مصوبه، هیئت وزیران موظف شد برنامه عملیاتی مربوط به اعلام شهر شوشا به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام برای سال ۲۰۲۴ میلادی را تهیه و اجرا و سایر موارد این مصوبه را حل و فصل کنند.

#
#

عملیات در حال اجرا