احضار سفیر اتحادیه اروپا به وزارت امور خارجه آذربایجان

احضار سفیر اتحادیه اروپا به وزارت امور خارجه آذربایجان
# 12 فوریه 2024 13:37 (UTC +04:00)

پیتر میخالکو، سفیر اتحادیه اروپا در جمهوری آذربایجان به وزارت امور خارجه آذربایجان احضار شد.

بر اساس اطلاعاتی که وزارت امور خارجه به آپا داده است، در این دیدار بار دیگر به اطلاع هیئت ناظر اتحادیه اروپا در ارمنستان رسانده شد که برخلاف توافقات اولیه انجام شده، در راستای این فعالیتها نگرانی جدی است.

خاطرنشان شد که ناظرین مذکور بر خلاف اهداف اعلام شده این کشور مبنی بر ثبات منطقه ای و کمک به اعتمادسازی بین آذربایجان و ارمنستان، به طور گسترده به عنوان ابزاری برای تبلیغ علیه آذربایجان مورد سوء استفاده قرار گرفت.

به اطلاع اتحادیه اروپا رسانده شد که این مأموریت اساساً به یک عامل «دیپلماسی دوربین» تبدیل شد که در سازماندهی بازدیدهای مقامات مختلف اروپایی و هیئت های غیر رسمی از مناطق مرزی مشارکت داشت. بدون استثناء متذکر شد که تمامی این بازدیدها برای نفرت پراکنی علیه آذربایجان و همچنین گسترش آذربایجان هراسی بی اساس مورد استفاده قرار گرفته است.

گفته شد که این فعالیت «دیپلماسی دوربین» در زمانی مشاهده شد که آرامش بی‌سابقه‌ای در مرزها حاکم است و همچنین آذربایجان و ارمنستان اقدامات جدی اعتمادسازی را انجام می‌دهند.

در عین حال آخرین حادثه مربوط به جلوگیری از تلاش برای عبور غیرقانونی در مناطقی که مأموریت نظارتی مسئولیت آن را بر عهده دارد، بر وظایف اعلام شده این ماموریت سایه جدی افکنده است.

چنین فعالیت نگران‌کننده‌ای به هیچ وجه با اهداف اعلام‌شده ناظرین برای کمک به باور و اعتمادسازی به عنوان یک بازیگر بی‌طرف سازگار نیست.

از طرف اتحادیه اروپا به طور جدی خواسته شد تا منافع امنیتی را در نظر بگیرد و تمام اقدامات لازم برای اطمینان از اینکه مأموریت مستقر در ارمنستان به عنوان یک مأموریت بی طرف، غیرنظامی و غیرمسلح مطابق با مأموریت اعلام شده خود عمل کند و همچنین از هرگونه فعالیتی که علیه حاکمیت و تمامیت ارضی آذربایجان باشد یا بر مشروعیت آن تأثیر بگذارد خودداری کند.

#
#

عملیات در حال اجرا