یکی از نظامی های ارتش آذربایجان مفقود شد

یکی از نظامی های ارتش آذربایجان مفقود شد
# 10 ژوئن 2024 10:00 (UTC +04:00)

سرباز جیحون حسینوف، نظامی ارتش آذربایجان در تاریخ ۹ ژوئن در شرایط نامعلومی در مسیر شهرک گونوت ناحیه صدرک در جمهوری خودمختار نخجوان مفقود شد.

بر اساس اطلاعاتی که از سوی وزارت دفاع به خبرگزاری آپا داده شده، اقدامات لازم برای جستجوی سرباز ارتش در حال انجام است.

#
#

عملیات در حال اجرا