تحقیقات مقدماتی پرونده جنایی خرابکار ارمنی بازداشت شده در کلبجر به پایان رسید

تحقیقات مقدماتی پرونده جنایی خرابکار ارمنی بازداشت شده در کلبجر به پایان رسید
# 20 نوامبر 2023 18:59 (UTC +04:00)

تحقیقات مقدماتی پرونده جنایی ووسکانیان گاگیک آشوتوویچ، خرابکار ارمنی بازداشت شده در کلبجر به پایان رسید.

به گزارش آپا، این پرونده جنایی برای رسیدگی به دادگاه جرایم سنگین گنجه ارسال شد.

این پرونده به ریاست قاضی عبدالله ممد اف بررسی خواهد شد.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۶ اگوست سال جاری، دادستانی کل جمهوری آذربایجان تحقیقاتی را مبنی بر نقض مرزهای دولتی جمهوری آذربایجان توسط گروه خرابکارانه نیروهای مسلح ارمنستان در بخشی از مرز دولتی آذربایجان و ارمنستان که از محدوده منطقه کلبجر می گذرد تشکیل داد.

وسکانیان گاگیک آشوتوویچ، یکی از اعضای نیروهای مسلح ارمنستان، که با جلوگیری از اقدامات غیرقانونی فوق بازداشت شد.

#
#

عملیات در حال اجرا