تفاهم نامه صنایع دفاعی بین آذربایجان و ترکیه امضا می شود

تفاهم نامه صنایع دفاعی بین آذربایجان و ترکیه امضا می شود
# 02 آوریل 2024 15:30 (UTC +04:00)

همانطور که گزارش دادیم، رئیس جمهور الهام علی اف، روز دوم آوریل با هیئتی به سرپرستی هالوک گورگون، رئیس کمیته صنایع دفاعی ریاست جمهوری ترکیه دیدار کرد.

به گزارش آپا، هالوک گورگون از سفر به آذربایجان با یک هیئت بزرگ خرسندی خود را ابراز کرد و گفت که رهبران شرکت های تاثیرگذار که اساس صنعت دفاعی ترکیه را تشکیل می دهند در این هیئت حضور دارند.

هالوک گورگون در چارچوب این بازدید از امضای تفاهم‌نامه‌هایی بین شرکت‌های هیئت ترکیه و شرکت‌های صنایع دفاعی آذربایجان در زمینه فعالیت‌های مشترک در چند جهت به رئیس دولت خبر داد.

#
#

عملیات در حال اجرا