رزمایش تاکتیکی یگان ویژه برگزار شد - ویدئو

رزمایش تاکتیکی یگان ویژه برگزار شد - ویدئو
# 22 فوریه 2024 10:23 (UTC +04:00)

بر اساس برنامه آماده سازی سال ۲۰۲۴ مصوب وزیر دفاع، رزمایش تاکتیکی - ویژه بعدی با موضوع «انجام عملیات رزمی در سرمای شدید» با یگان ها و لشکرهای یگان ویژه برگزار شد.

از سوی وزارت دفاع به خبرگزاری آپا اطلاع داده شده است که در جریان این مانور، نیروهای ویژه بر روی مدل منطقه وظایف را مشخص کرده و با تجهیزات اسکی در مناطق مرتفع کوهستانی و سرمای شدید، فعالیت های جابجایی تاکتیکی انجام داده اند.

وظایف تعیین شده در این آموزش به منظور افزایش دانش و مهارت فرماندهی در مدیریت یگان ها در شرایط آب و هوایی برفی و یخبندان، انجام عملیات رزمی و امداد و نجات، ارتقای مهارت اسکی پرسنل، با تخصص بالا انجام شد.

#
#

عملیات در حال اجرا