رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا: ما مشتاقانه منتظر امضای پیمان صلح بین آذربایجان و ارمنستان هستیم

رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا: ما مشتاقانه منتظر امضای پیمان صلح بین آذربایجان و ارمنستان هستیم
# 14 مه 2024 13:38 (UTC +04:00)

ما مشتاقانه منتظر امضای پیمان صلح بین آذربایجان و ارمنستان هستیم.

به گزارش آپا، این دیدگاه ها توسط یان بورگ، رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه آذربایجان بیان شد.

به گفته رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا، او پیام‌های مثبتی از هر دو طرف، وزیران می‌شنود:

«سازمان امنیت و همکاری اروپا به هر دو کشور گوش می دهد. ما باید واقعیت های جدید را بپذیریم. امیدواریم به زودی یک توافق صلح دائمی بین طرفین حاصل شود.»

#
#

عملیات در حال اجرا