رئیس جمهور: ما سیاست استعمار نو فرانسه را در سطح جهانی افشا کرده ایم

رئیس جمهور: ما سیاست استعمار نو فرانسه را در سطح جهانی افشا کرده ایم
# 20 نوامبر 2023 10:36 (UTC +04:00)

«در دوران ریاست آذربایجان توجه ویژه ای به دستور کار استعمار زدایی داشتیم. ما سیاست استعمار نو برخی کشورها به ویژه فرانسه را در سطح جهانی افشا کرده ایم و خواستار پایان دادن به این رویه شرم آور شده ایم».

به گزارش آپا، الهام علی اف، رئیس جمهور کشور در سخنرانی خود برای شرکت کنندگان در کنفرانس جنبش عدم تعهد با موضوع «توسعه حقوق و توانمندسازی زنان» این را گفت.

«استعمار نیز تأثیر منفی بر حقوق زنان داشت. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این راستا از برگزاری رویدادی با موضوع مرتبط به موازات همایش استقبال می کنم.

#
#

عملیات در حال اجرا