رئیس جمهور قزاقستان به آذربایجان سفر خواهد کرد

رئیس جمهور قزاقستان به آذربایجان سفر خواهد کرد
# 21 نوامبر 2023 10:07 (UTC +04:00)

قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان به آذربایجان سفر می کند.

به گزارش آپا، سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور قزاقستان اطلاعاتی در این باره منتشر کرده است.

این بازدید در ۲۴ نوامبر انجام خواهد شد.

رهبر قزاقستان در اجلاس سران برنامه ویژه سازمان ملل متحد در مورد اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی که در باکو برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.

#
#

عملیات در حال اجرا