رئیس جمهور الهام علی اف از کارهای انجام شده در بزرگراه خانکندی - شوشا - لاچین دیدن کرد

رئیس جمهور الهام علی اف از کارهای انجام شده در بزرگراه خانکندی - شوشا - لاچین دیدن کرد
# 10 مه 2024 16:46 (UTC +04:00)

الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان با عملیات انجام شده در بزرگراه خانکندی - شوشا - لاچین آشنا شد.

خبرگزاری آپا گزارش می دهد که سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور اطلاعاتی در این باره منتشر کرده است.

#
#

عملیات در حال اجرا