رسانه ها: درگیری اسرائیل و ایران ممکن است به جنگ کشیده شود

رسانه ها: درگیری اسرائیل و ایران ممکن است به جنگ کشیده شود
# 02 آوریل 2024 14:47 (UTC +04:00)

روزنامه «نیویورک تایمز» با انتشار مطلبی مبنی بر اینکه درگیری ایران و اسرائیل ممکن است به جنگ تبدیل شود.

به گزارش آپا، در این مقاله آمده است که این احتمال پس از حمله هوایی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق قوت گرفت.

تحلیلگران بر این باورند که این وضعیت بر تشدید اوضاع در منطقه تأثیر خواهد گذاشت.

#
#

عملیات در حال اجرا