وزارت امور خارجه: ارمنستان با بازگرداندن ۴ روستای اشغالی آذربایجان موافقت کرد

وزارت امور خارجه: ارمنستان با بازگرداندن ۴ روستای اشغالی آذربایجان موافقت کرد
# 19 آوریل 2024 17:54 (UTC +04:00)

ارمنستان با بازگرداندن ۴ روستای آذربایجان که از اوایل دهه ۱۹۹۰ تحت اشغال بوده اند موافقت کرده است.

به گزارش آپا، آیخان حاجی زاده سخنگوی وزارت امور خارجه آذربایجان این مطلب را در پلتفرم "X" اعلام کرد.

«رویداد تاریخی مورد انتظار:

این مقام وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: در نتیجه هشتمین نشست کمیسیون های دولتی تعیین حدود مرزهای دولتی آذربایجان و ارمنستان، ارمنستان با بازگرداندن ۴ روستای آذربایجان که از اوایل دهه ۱۹۹۰ اشغال شده بودند موافقت کرد.

لازم به ذکر است امروز در مرز جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان کمیسیون دولتی تعیین حدود مرزهای دولتی جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان به ریاست معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان شاهین مصطفی اف آذربایجان و میگر گریگوریان معاون نخست وزیر جمهوری ارمنستان و کمیسیون دولتی تعیین حدود مرزهای دولتی بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان هشتمین نشست کمیسیون تحدید حدود و مسائل امنیتی مرزی برگزار شد.

#
#

عملیات در حال اجرا