ویزا بین آذربایجان و آلبانی لغو می شود

ویزا بین آذربایجان و آلبانی لغو می شود
# 17 آوریل 2024 17:16 (UTC +04:00)

ویزا بین آذربایجان و آلبانی لغو می شود.

به گزارش آپا، لایحه قانونی این موضوع امروز در نشست آنلاین کمیسیون روابط بین الملل و روابط بین المجالس مجلس ملی مورد بررسی قرار گرفت.

پس از بحث و بررسی، پیش نویس قانون «در مورد تصویب موافقتنامه بین دولت جمهوری آذربایجان و شورای وزیران جمهوری آلبانی در مورد حذف متقابل الزام ویزا برای افراد دارای گذرنامه ملی» به مجمع عمومی جلسه مجلس پیشنهاد شد.

#
#

عملیات در حال اجرا