نیروهای حافظ صلح روسیه همراه با تجهیزات خود قره باغ را ترک می کنند - ویدئو

نیروهای حافظ صلح روسیه همراه با تجهیزات خود قره باغ را ترک می کنند - ویدئو
# 17 آوریل 2024 18:42 (UTC +04:00)

نیروهای حافظ صلح روسیه در حال ترک قره باغ هستند.

آپا به اطلاع می رساند که همراه با پرسنل، تجهیزات نیز از منطقه خارج می شود.

لازم به ذکر است که روند خروج نیروهای حافظ صلح روسیه مستقر در منطقه قره باغ آذربایجان آغاز شده است.

#
#

عملیات در حال اجرا