نشست کمیسیون مشترک بین دولتی ایران و ارمنستان برگزار خواهد شد

نشست کمیسیون مشترک بین دولتی ایران و ارمنستان برگزار خواهد شد
# 12 فوریه 2024 14:46 (UTC +04:00)

امگر گریگوریان معاون نخست وزیر ارمنستان به ایران سفر خواهد کرد.

به گزارش آپا، نخست وزیر ارمنستان، نیکول پاشینیان، تصمیم مربوطه را امضا کرد.

بر اساس این تصمیم، هیئتی ۱۵ نفره از ارمنستان برای شرکت در نشست هجدهم کمیسیون مشترک بین دولتی در ۱۳ تا ۱۵ فوریه به ایران سفر خواهد کرد.

در این هیئت به ریاست وزیر گریگوریان و معاون وزیر امور خارجه واهان کوستانیان و دیگر مقامات حضور خواهند داشت.

#
#

عملیات در حال اجرا