میرزویان: امکان تکمیل کار بر روی پیش نویس پیمان صلح با آذربایجان وجود دارد

میرزویان: امکان تکمیل کار بر روی پیش نویس پیمان صلح با آذربایجان وجود دارد
# 11 ژوئن 2024 11:22 (UTC +04:00)

آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان درباره عادی سازی روابط با آذربایجان صحبت کرد.

خبرگزاری آپا با اشاره به مطبوعات ارمنی گزارش می دهد که میرزویان این را در دیدار با هیئت آمریکایی بیان کرده است.

به گفته وی، یک نقطه تاریخی و یک فرصت واقعی برای تکمیل کار بر روی پیش نویس پیمان صلح با آذربایجان وجود دارد.

#
#

عملیات در حال اجرا