مشاور مطبوعاتی جدید سفارت ترکیه در آذربایجان منصوب شد

مشاور مطبوعاتی جدید سفارت ترکیه در آذربایجان منصوب شد
# 19 آوریل 2024 13:33 (UTC +04:00)

مشاور مطبوعاتی جدید سفارت ترکیه در آذربایجان منصوب شد.

به گزارش آپا، آلپتکین جهانگیر ایشبیلر به باکو آمد و با سفیر جاهیت باغچی دیدار کرد.

گزارش شده است که او در این راستا کار خود را آغاز کرده است.

لازم به ذکر است که دوره مسئولیت حسین آلتینالان که قبلاً این سمت را بر عهده داشت در سپتامبر سال گذشته به پایان رسید.

#
#

عملیات در حال اجرا